Kategórie
 
 
 
 
 

Možnosti dopravy a platby

5.   Dodacie a platobné podmienky

 

5.1.                Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu.

5.2.                Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5.3.                Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.4.                Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.

5.5.                Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).

5.6.                V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

5.7.                Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.

5.8.                Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru a/alebo v prípade ak zásielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar) je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

5.9.                Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

5.10.              Predpokladané dodacie doby

Pri každom produkte je predpokladaný termím dodania. Pokiaľ by sa dodacia doba predĺžila z akéhokoľvek dôvodu, zákazník bude o tejto situácií informovaný buď e-mailom, SMS resp. telefonicky.

·         Doprava Slovak Parcel Service s.r.o.  - tovar zaslaný prostredníctvom kuriéra Slovak Parcel Service s.r.o.  býva zvyčajne doručený na druhý pracovný deň od expedície z nášho skladu. Kuriér doručuje prevažne medzi 8:00 - 17:00 počas pracovného dňa, preto je vhodné zadávať takú doručovaciu adresu, kde sa v týchto hodinách zdržujete. Preto ak ste v tomto období v práci, môžete nám udať adresu do práce a kuriér Vám tam balíček prinesie. Víkendové doručenie balíka nie je možné. Informáciu, že tovar je vyexpedovaný Vám oznámime telefonicky, SMS alebo e-mailom.

·         Doprava Slovenskou poštou - tovar zaslaný prostredníctvom Slovenskej pošty býva zvyčajne doručený do 2 -3  pracovných dní od expedície z nášho skladu. Tento druh dobravy je možný iba pri objednávke v maximálnej výške 100 €. Informáciu, že zásielka je na pošte, Vám oznámi Vaša pošta prostredníctvom „Oznámenia o uložení zásielky (žltý papierik)“. Víkendové doručenie balíka nie je možné.Informáciu, že tovar je vyexpedovaný Vám oznámime telefonicky, SMS alebo e-mailom.

Dopravu pre nás zabezpečuje kuriérska spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o. ,IN TIME, s.r.o. a Slovenská pošta a.s. . O termíne expedície a dodania Vás budeme včas informovať telefonicky, SMS alebo e-mailom. Spolu s tovarom je odberateľovi dodaná aj faktúra (daňový doklad), dodací list a záručný list.

 

5.11.             Platba za tovar

Tovar je možné uhradiť niekoľkými spôsobmi:

Dobierka – pri prevzatí zásielky od dopravcu - kuriéra Slovak Parcel Service s.r.o. , alebo na pošte

Bankovým prevodom –platba bankovým prevodom z akéhokoľvek účtu. U platieb bankovým prevodom na účet uhraďte, prosím, čiastku na objednávke v plnej výške. Ako variabilný symbol uveďte číslo objednávky. 

Peňažný ústav: Tatra banka a.s. 
IBAN: SK48 1100 0000 0029 2084 0263 
SWIFT: TATRSKBX 

Peňažný ústav: Fio banka, a.s.
IBAN: SK6183300000002700755833 
SWIFT: FIOZSKBA 

Quatro – splátkový predaj: informácie a postup nájdete TU

TrustPay - úhrada tovaru ihneď po odoslaní objednávky (pre majiteľov účtov vedených vTatra banka, Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, ČSOB, UniCredit Bank, SBERBANK, OTP Banka, Poštová banka, Prima Banka, mBank, ZUNO banka, Fio banka)

TrustCard - úhrada tovaru ihneď po odoslaní objednávky pomocou platobných kariet VISA, MasterCard, Maestro. TrustCard platobná brána spĺňa všetky požiadavky PCI DSS level 1 certifikácie, ktorá zabezpečuje najvyššiu úroveň bezpečnosti Vašich dát. Plná podpora 3D Secure bezpečnostnej autentifikácie pre VISA a MasterCard.

Darčeková poukážka - viac o zakúpení darčekovej poukážky sa dozviete TU a viac o uplatnení darčekovej poukážky nájdete TU

5.12              Cena dopravy

• Doprava Slovak Parcel Service s.r.o. pri nákupe do 100 € - Dobierka/Bankový prevod/ Quatro/ TrustPay/ TrustCard .......... 4 € (cena za dopravu pokiaľ je tovar uhradený pred expedíciou tovaru cez Tatrapay, bankovým prevodom alebo prostredníctvom Quatra pri splátkovom predaji alebo na dobierku) Dodanie zvyčajne na nasledujúci pracovný deň od vyexpedovania z nášho skladu

• Doprava Slovenskou poštou pri nákupe do 100 € - Dobierka/Bankový prevod/TrustPay/ TrustCard.......... 2,90 € (cena za dopravu pokiaľ je tovar uhradený pred expedíciou tovaru cez Tatrapay alebo bankovým prevodom alebo na dobierku) Dodanie 2-3 dni od vyexpedovania z nášho skladu, celková váha max.15 kg

• Doprava Slovak Parcel Service s.r.o. pri nákupe od 100 € do 200 € -Dobierka/Bankový prevod/ Quatro/ TrustPay/ TrustCard .......... 2 € (cena za dopravu pokiaľ je tovar uhradený pred expedíciou tovaru cez Tatrapay, bankovým prevodom alebo prostredníctvom Quatra pri splátkovom predaji alebo na dobierku) Dodanie zvyčajne na nasledujúci pracovný deň od vyexpedovania z nášho skladu

• Doprava Slovak Parcel Service s.r.o. pri nákupe nad 200 € - Dobierka/Bankový prevod/ Quatro/ TrustPay/ TrustCard .......... zdarma (cena za dopravu pokiaľ je tovar uhradený pred expedíciou tovaru cez Tatrapay, bankovým prevodom alebo prostredníctvom Quatra pri splátkovom predaji alebo na dobierku) Dodanie na nasledujúci pracovný deň od vyexpedovania z nášho skladu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia