Kategórie
 
 
 
 
 

Kontaktné informácie

Objednávky môžete cez internet uskutočňovať NONSTOP.

Ak potrebujete našu pomoc, sme vám k dispozícii:
E-mail: obchod@naradicko.sk
Mobil: +421 948 948 978

(každý pracovný deň od 8:00 do 16:00)

Bankové spojenie (informácie pre úhradu):
Peňažný ústav: TATRA BANKA a.s.
IBAN: SK48 1100 0000 0029 2084 0263 
SWIFT: TATRSKBX

Peňažný ústav: Fio banka, a.s.
IBAN: SK6183300000002700755833 
SWIFT: FIOZSKBA

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu je spoločnosť:
Liberté Slovakia s. r. o. 
Súťažná 14 
821 08 Bratislava

IČO: 45 605 165 
DIČ: 2023057575 
IČ DPH: SK 2023057575

Zodpovedný vedúci: Roman Olša 

Zápis v obchodnom registri:
Vložka číslo: 65779/B
Obchodný register okresného súdu Bratislava I
Spoločnosť Liberté Slovakia s. r. o. je platcom DPH.

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) 
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Bajkalská 21/A, P.O. Box 29, 820 07 Bratislava 27 
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172-3; 02/58272 104 
fax č.: 02/ 58272 170 
E-mail: ba@soi.sk, Web stránka: www.soi.sk

 

Sme členom Asociácie pre elektronický obchod (SAEC) a získali sme certifikát o bezpečnom nákupe.

Certifikácia internetových obchodov.

 


Certifikácia je proces hodnotenia internetového obchodu, ktorý je v prípade úspešného zavŕšenia potvrdený vydaním certifikátu. Certifikovaný obchod SAEC – Bezpečný nákup prináša zákazníkom internetových obchodov záruku a zároveň záväzok internetového obchodníka, že spĺňa základné pravidlá bezpečného a bezproblémového nákupu stanovené certifikačnými pravidlami. Obchodník okrem iného dodržiava:
 
  • úplné a pravdivé informácie o prevádzkovateľovi internetového obchodu (IČO a sídlo obchodníka, kontakty na zodpovedné osoby a pod.),
  • úplné a pravdivé informácie o tovare, resp. službe a cenách vrátane všetkých poplatkov,
  • úplné a pravdivé informácie o procese objednávania, dodacích podmienkach a spôsobe vybavenia objednávky (spôsob dodania tovaru,
  • resp. služby, cena za dopravu, možnosti platenia a pod.),
  • spôsob a podmienky uplatnenia reklamácie tovaru, resp. služby,
  • spôsob ďalšej komunikácie so zákazníkom (e-mail, telefón...);


Certifikačné pravidlá stanovuje Slovenská asociácia pre elektronický obchod ako tuzemská autorita pre oblasť elektronického obchodu. Sú vytvorené na základe platných zákonov – najmä Smernice Európskeho parlamentu a Rady pre elektronický obchod, občianskeho zákonníka, zákona o elektronickom obchode, zákona na ochranu spotrebiteľa a certifikačných pravidiel v krajinách EÚ. Certifikačné pravidlá vyžadujú poskytnúť zákazníkovi dostatok informácií potrebných pre rozhodnutie o nákupe a uskutočnenie bezpečného nákupu, ale súčasne nezaťažujú obchodníka nadbytočnými požiadavkami. Uplatňovanie certifikačných pravidiel je predmetom pravidelnej kontroly v certifikovaných obchodoch.

Kontaktovať nás môžete e-mailom, telefonicky (pondelok - piatok: 08:00 - 16:00 hod.) na uvedených kontaktoch alebo cez kontaktný formulár:

 

 CAPTCHA ImageRefresh Image

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia