Kategórie
 
 
 
 
 

Ako vybaviť stavebné povolenie, keď chcete postaviť dom, garáž či dielňu

Pondelok, 29. január 2018
Ako vybaviť stavebné povolenie, keď chcete postaviť dom, garáž či dielňu

Vízia postaviť si vlastný dom, dielňu alebo garáž je lákavá. Minimálne dovtedy, kým sa nestretnete s byrokraciou okolo stavby. V tomto článku sa vám budeme snažiť poskytnúť odpovede na vaše najčastejšie otázky: Kedy treba stavebné povolenie a koľko stojí? Potrebujem stavebné povolenie na rekonštrukciu domu či na prístavbu? Čo v prípade garáže alebo dielne? A čo potrebujem na kolaudáciu rodinného domu? Upozorňujeme vás, že vybavovanie povolenia na stavbu nie je jednoduché a tieto informácie slúžia len ako základná navigácia. Poďme na to. 

 

Stavebné konanie môže trvať aj mesiace. Závisí to však od viacerých faktorov. V praxi sa konkrétne podmienky stavebného konania líšia od okresu k okresu. Miestny úrad, ktorého súčasťou je ten stavebný, žije vo svojom vlastnom svete. Hoci sa riadi podľa všeobecne platných zákonov, môžu sa vyskytnúť špecifické požiadavky. Niekde musíte vyplniť špeciálny formulár, inde podať vlastnú žiadosť. Preto je najefektívnejšie, keď navštívite konkrétny stavebný úrad a spíšete si, čo všetko vo vašom prípade na získanie stavebného povolenia potrebujete.

projektová dokumentácia

 

Skutočne potrebujete stavebné povolenie?

Povedzme, že nechcete veľký dom, ale iba dielňu, záhradný domček či garáž vo vašej záhrade. Ak sú nižšie než 5 m s rozlohou menšou ako 25 m², ide o tzv. drobné stavby. Pokiaľ vaša stavba nepresiahne dané rozmery, vybavovať povolenie na garáž, prístrešok na auto, dielňu či záhradný domček nie je nutné. Postačí vám stavebné ohlásenie

Nezabúdajte, že k drobným stavbám radíme aj oplotenie, vybudovanie kanalizácie alebo pripojenie budovy na verejné rozvodné siete. Preto aj pri nich vybavujete ohlásenie stavby.

A čo stavebné povolenie na prístavbu alebo rekonštrukciu domu?  Podľa oficiálnych zdrojov vám postačí ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác v prípadoch:

  • ak neplánujete zmeniť vzhľad stavby
  • ak nebudete meniť spôsob jej užívania
  • ak nezasahujete do jej nosných konštrukcií
  • a ak ňou neohrozujete záujmy spoločnosti

Keďže prístavba spravidla mení vzhľad pôvodnej budovy, nepostačí ohlásenie, musíte získať povolenie. Z tohto pohľadu sa vám viac oplatí postaviť garáž alebo dielňu samostatne, než pripojiť ju k domu.

 

Pred tým, ako navštívite stavebný úrad

Vráťme sa k stavbe domu a prístavby. Začnite výberom pozemku a vypracovaním projektu stavby. Čím atypickejší pozemok a zložitejší projekt domu, tým komplikovanejšie môže byť vybavenie povolenia.

Taktiež by ste už mali mať vybranú stavebnú firmu na realizáciu prác, pokiaľ sa do stavby domu nepustíte vlastnoručne. Každopádne, nezabúdajte na stavebný dozor. Dohliada na bezpečnosť a kvalitu pri práci. Môže byť súčasťou firmy alebo nezávislým profesionálom, ktorý má oprávnenie takúto činnosť vykonávať.

stavebný dozor

 

Postup pri vybavovaní stavebného povolenia

Ako sme už spomenuli, povolenie na stavbu si musíte vybaviť, ak plánujete stavbu vyššiu ako 5 m, ktorej zastavaná plocha je väčšia než 25 m². V prípade podzemnej stavby potrebujete povolenie, ak hĺbka presahuje 3 m.

Cena stavebného povolenia sa rôzni na základe druhu a veľkosti stavby, rozlohy pozemku a ďalších faktorov. V závislosti od toho, či si ho vybavujete sami, alebo prostredníctvom firmy, pohybuje sa v desiatkach až stovkách eur.

Áno, stavebné konanie je proces plný papierovačiek a behania po rôznych inštitúciách. Patria k nim napr. orgány štátnej správy a správy inžinierskych sietí. Konkrétne spoločnosti závisia od lokality, kde budete stavať.

Na stavebnom úrade predkladáte k žiadosti v prvom rade projektovú dokumentáciu. K prílohám však patria aj: list vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, vyjadrenie stavebného dozoru, územné rozhodnutie o umiestnení stavby, v niektorých prípadoch aj súhlas obce s malým zdrojom znečistenia (napr. ak má dom komín). Taktiež potrebujete vyjadrenia dotknutých orgánov (elektrikárov, plynárov, vodárov a pod.). 30-dňové lehoty na vyjadrenie sa k vašej žiadosti sú to minimum, ktoré by ste mali očakávať.

Po doručení všetkých príloh a súhlasných stanovísk vás na úrade znovu čaká lehota 30 dní na vyjadrenie k vašej žiadosti. Počas tejto lehoty prejdú úradníci všetky vaše dokumenty a až teraz môžu nájsť nedostatky. A znovu vás vrátia o niekoľko krokov späť. Nepremýšľajte však nad všetkými možnými komplikáciami. Pokiaľ ide o vybavenie stavebného povolenia na Slovensku, nemôžete byť dokonale pripravený. Na nespokojného suseda, ktorý podá námietku na to či ono, nemôžete byť nikdy poriadne pripravený. Podajte si žiadosť čo najskôr a potom postupujte podľa pokynov. Nevzdávajte sa!

Keď konečne dostanete stavebné povolenie, spravidla platí 2 roky, takže neotáľajte a pusťte sa do práce! :)

stavba domu

 

Posledným krokom je kolaudácia

Po dokončení realizácie stavby musí ešte prebehnúť kolaudácia, aby ste sa mohli nasťahovať. Pri novostavbe je pred kolaudačným konaním nutné mať hotovú strechu, dvere a okná, schodiská i prípadné balkóny so zábradlím. Taktiež musia byť dokončené povrchové úpravy stien, podláh a stropov. V neposlednom rade potrebujete mať hotové aj prípojky inžinierskych sietí a nainštalovanú sanitu. Kolaudačné rozhodnutie definuje účel a podmienky užívania stavby. Žiadosť o kolaudáciu, napr. rodinného domu, podávate znovu na stavebnom úrade.

Tip na záver: Buďte milý a slušný. Áno, ten úradník za okienkom vám môže svojím laxným prístupom liezť neskutočne na nervy. Hnevom však nič nevyriešite. Pokiaľ budete zdvorilý, môžete sa dočkať cenných rád a pomoci.

Prajeme veľa šťastia na vašej ceste za stavebným povolením.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia